NMC-online

Organisaties kunnen pas excelleren als ze weten waar hun sterke en hun verbeterpunten liggen.

Dit vraagt van managers een voortdurende focus op verbetering en vernieuwing. 


NMC-online evaluatieomgeving
NMC Bright biedt u de NMC-online evaluatieomgeving aan waarbinnen u voortdurend kan blijven werken aan het verbeteren en vernieuwen van uw organisatie. NMC-online is een online werkomgeving voor onderzoek, analyse, kwaliteits- en verbetermanagement. Verschillende klanten van NMC Bright werken er al mee en zijn razend enthousiast. Zij zijn met NMC-online in staat om kwalitatieve managementinformatie doelmatig te verzamelen en overzichtelijk te presenteren.
 
Een praktijkvoorbeeld
De jaarlijkse kwaliteitsmeting Voetbal & Veiligheid wordt uitgevoerd met behulp van NMC-online. De BVO’s dienen zichzelf jaarlijks te verantwoorden op de kwaliteit van huyn veiligheids- en wedstrijdorganisatie. Zowel de voorbereiding, het uploaden van documenten, het uitvoeren van de audit als het genereren van een rapportage of een verbeterplan wordt gedaan met NMC-online worden gedaan. Dit scheelt veel tijd, energie en gesleep met documenten.
 
Demo’s en uitproberen
Neem contact met ons op om een demo aan te vragen. Het is ook mogelijk uw eigen kwaliteitsmodel of certificeringsysteem geheel of gedeeltelijk in te voeren en u hiervan een demonstratie te geven.
 
Yucan QM
De NMC-online evaluatieomgeving maakt gebruik van Yucan QM. Yucan QM is speciaal ontworpen om organisaties behulpzaam te zijn bij onderzoek, analyse, kwaliteits- en verbetermanagement en ondersteunt de volledige PDCA-cyclus.
 
Voordelen 
De NMC-evaluatieomgeving biedt u veel voordelen. U bouwt een bestendig management-portfolio op. Een portfolio dat u periodiek kunt bijstellen, waar u-jaar in jaar uit- in door kunt werken en waarbij er voortdurend inzicht is in waar uw organisatie staat en waar u kunt verbeteren. Lees hier meer over voordelen
 
Contactgegevens
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van NMC-online? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag over kwaliteitsontwikkeling en de inzet van NMC-online binnen uw organisatie.