Consultancy


Wij helpen opdrachtgevers in de sportsector bij vraagstukken op het gebied van ontwikkelen, professionaliseren en veranderen. In tegenstelling tot een reorganisatie is organisatieontwikkeling een continu proces. Je moet leren, ontwikkelen en continu verbeteren om succesvol te worden en te blijven. NMC Bright adviseert en ondersteunt bij het ontwikkelen en verbeteren van organisaties. Wij bieden de volgende diensten: 

Procesbegeleiding
Vaak is er binnen organisaties voldoende kennis en ervaring aanwezig. Maar niet altijd wordt deze maximaal benut. Onze adviseurs verstaan de kunst om de aanwezige kennis en ervaring optimaal te benutten. We doen dit door processen te begeleiden vanuit een waarderende en onderzoekende houding. Een methodiek die z'n diensten ruimschoots heeft bewezen!

Kennisontwikkeling & professionalisering
Voor ons is het succes van organisaties verbonden aan de mensen die er werken. Medewerkers zijn de belangrijkste factor om veranderingen succesvol te maken. Daarom besteden we in trajecten veel aandacht aan de menselijke factor. We creëren draagvlak. We informeren en 'masseren'. We verbinden mensen en partijen met elkaar. We stimuleren kennisdeling en professionalsering. En altijd zetten we ons in voor samenwerking en het bereiken van concrete resultaten. 

Beleid- en strategiebepaling
We helpen organisatie bij het ontwikkelen van beleid en het bepalen van strategie. We zetten samen een stip op de horizon. We betrekken de juiste mensen om visie en ideëen te ontwikkelen. We brengen complexe vraagstukken terug tot de kern. En vooral: we worden concreet en blijven niet zweven. 

Training & coaching
Verandering en professionalisering kan ook bereikt worden met gerichte training en coaching. We helpen zowel managers als teams bij het bepalen en realiseren van hun leerdoelen. Vaak maken we gebruik van Management Drives. Deze methodiek geeft inzicht in drijfveren en wordt ingezet in onze trainings- en coachingstrajecten. 

Wij helpen u succesvol te zijn
Wij helpen u om succesvol te zijn. Hoe lastig of complex uw vraagstuk ook is, wij komen samen met u tot een oplossingsrichting. Op maat gemaakt voor uw situatie. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze aanpak in consultancy, neem dan contact op met Wouter Kuperus, CEO op 06-498 73 813.