Certificering


NMC Bright is dé expert op het gebied van kwaliteit in de sport. Al jarenlang zijn wij de partner van sportbonden, sportkoepels en sportclubs voor het in het kaart brengen van kwaliteit en het certificeren of accrediteren van jeugdopleidingen en topsportcentra.

Achtergrond in topsport en talentontwikkeling 
Als enige bureau in Nederland werkt NMC Bright met deskundige auditoren en adviseurs die een achtergrond hebben in topsport en talentontwikkeling. Onze auditoren en adviseurs kunnen op grond van een objectief en gevalideerd certificeringsysteem een transparant en betrouwbaar adviesrapport uitbrengen. Door een open communicatie met de te certificeren organisaties wordt er voorafgaand, tijdens en na de audit gewerkt aan draagvlak voor het uit te brengen adviesrapport.
 
Ontwikkelingsgericht certificeren
In onze kwaliteitsprogramma’s staat de ontwikkeling en professionalisering van de sportorganisatie centraal. We onderzoeken niet de kwaliteit om een organisatie erop af te rekenen maar om een ontwikkelproces in gang te zetten dat leidt tot een betere performance. Voorbeelden van methodieken  en tools die we hier voor inzetten:
 


Transparantie, objectiviteit en open communicatie
In de visie van NMC Bright op certificeringsystemen zijn transparantie, objectiviteit en een open communicatie kernwoorden. In de jarenlange ervaring die NMC Bright heeft opgedaan in het afnemen van audits en reviews binnen sportorganisaties zijn dit de bepalende factoren geweest voor succes.
 
Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met Wouter Kuperus, CEO NMC Bright, op 06-498 73 813.