Certificering Tennisscholen


Implementeren van nieuw topsportbeleid


De KNLTB heeft als ambitie om tot de 10 beste tennislanden ter wereld te horen. Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, gaat de KNLTB nauw samenwerken met tennisscholen. Deze scholen krijgen een prominente rol in het opleiden van talentvolle spelers in Nederland. Er is gekozen voor een samenwerkingsmodel waarin alle partijen elkaar beter maken, scherp houden en zodoende topprestaties gaan leveren. 


Landelijk netwerk

De bond wil toe naar een landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen waarin ruimte is voor ontwikkeling en samenwerking. Het netwerk bestaat uit een aantal bovenbouw tennisscholen (12 t/m 18 jaar) in de verschillende regio’s, omringd door een aantal onderbouw tennisscholen die de scouting en eerste opleiding van kinderen t/m 12 jaar voor hun rekening nemen. Onder regie van de KNLTB én in samenwerking met elkaar verzorgen de tennisscholen de jeugdopleiding.
 

Objectief certificeringsysteem

NMC Bright heeft de KNLTB geholpen bij het ontwikkelen van een objectief certificeringssysteem bestaande uit 10 kwaliteitsdomeinen en zo'n 40 kwaliteitscriteria waarmee de kwaliteit van de tennisscholen in kaart kan worden gebracht. 
 
kwaliteitskader-certificering-tennisscholen.png
 

Onafhankelijke certificeringsprocedure

De certificering van de tennisscholen wordt uitgevoerd door de adviseurs van NMC Bright. De procedure bestaat uit een online zelfevaluatie door de tennisschool zelf, waarna een tennisschool door een onafhankelijke auditcommissie wordt bezocht. Tijdens de audit wordt gesproken met directie, trainers, spelers, ouders en specialisten die verbonden zijn aan het opleidingsprogramma voor toptalenten. Ook wordt een training bekeken. Het geheel leidt tot een objectieve meting van de kwaliteit van de tennisschool. De bevindingen worden gerapporteerd aan de bond.

Interesse?
Herkent u het vraagstuk van de KNLTB en wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem dan contact op met Wouter Kuperus, CEO NMC Bright op 06- 498 73 813 of wkuperus@nmcbright.nl.