Evaluatie K&P programma en wijziging minimale kwaliteitseisen


Op 24 april jl. hebben NMC Bright en de KNVB in samenwerking met een expertgroep het Kwaliteit & Performance Programma voor Jeugdopleidingen geëvalueerd.

 

Evaluatie
Het Kwaliteit & Performance Programma wordt door amateurclubs gewaardeerd met maar liefst een 8,4. De expertgroep, bestaande uit deelnemers van zowel het betaald- als amateurvoetbal, heeft haar feedback gegeven in de vorm van sterke en verbeterpunten ten aanzien van het programma.


Wijzigingen

Recente wijzigingen in KNVB-beleid en de evaluatie hebben geleid tot een wijziging van de minimale kwaliteitseisen, om zo het programma nog beter te laten aansluiten op de behoeften van de deelnemende clubs. Deze wijziging is per 1 augustus 2017 ingegaan. De gewijzigde eisen zijn opgenomen in de nieuwe brochure voor het Kwaliteit & Performance Programma voor Jeugdopleidingen. Deze vindt u hier.

 

Hercertificering

Vanaf het nieuwe seizoen 2017/'18 zal een hercertificering geïntroduceerd worden voor amateurclubs die hun status als lokale of regionale jeugdopleiding willen verlengen. De betreffende clubs ontvangen hierover een bericht. Voor de betaald voetbalclubs zal eveneens vanaf komend seizoen een nieuwe auditronde plaatsvinden. Ook hierover wordt eind augustus/begin september met de clubs contact opgenomen. 
 

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het Kwaliteit & Performance Programma voor uw club? Dan kunt u contact opnemen met Nick Veenbrink, NMC Bright.