Nieuwe statussen jeugdopleiding BVO's bekend


In de periode november 2016 - maart 2017 heeft NMC Bright een nieuwe ronde audits uitgevoerd bij de 28 jeugdopleidingen in het betaalde voetbal. De clubs krijgen jaarlijks een uitnodiging om in een online omgeving aan te geven welke wijzigingen er dit seizoen hebben plaatsgevonden in hun jeugdopleiding. BVO's dienen ieder seizoen te voldoen aan de minimale kwaliteitseisen zoals gesteld in het Kwaliteit & Performance Model. De kwaliteitseisen hebben betrekking op o.a. beleid, teams, kader, accommodatie en rendement. De eisen zijn verdeeld in vier niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
 
Naar aanleiding van de audits in seizoen 2016/'17 heeft NMC Bright de KNVB geadviseerd over het toekennen van de nieuwe statussen. Inmiddels zijn de nieuwe statussen bekend en zijn de clubs daarover ge├»nformeerd. In de afbeelding een overzicht per club. 

Statussen BVO