Benchmarkrapport Hoofd Jeugdopleiding in het Amateurvoetbal


Hoe gaan amateurverenigingen om met de aanstelling van een Hoofd Jeugdopleiding (HJO)? In het verlengde van het benchmarkrapport Trainersvergoedingen is tevens onderzoek gedaan naar de rol van HJO's binnen amateurvoetbalverenigingen.

Enige tijd geleden heeft NMC Bright het Benchmarkrapport Trainersvergoedingen in het Amateurvoetbal gepubliceerd. Het rapport heeft veel aandacht gekregen in diverse media zoals Tussen de liniesSportknowhowXL en binnenkort De Voetbaltrainer. In aanvulling op dit rapport presenteert NMC Bright 'Hoofd Jeugdopleiding in het Amateurvoetbal', een nieuw benchmarkrapport over deze belangrijke functie in het amateurvoetbal. 

Het Hoofd Jeugdopleiding (HJO) is in het betaalde voetbal een erkende functie. Steeds meer amateurverenigingen besluiten echter ook tot het aanstellen van een HJO. Dit benchmarkrapport geeft inzicht in de wijze waarop de functie wordt ingevuld, welke opleiding er wordt gevraagd en welke vergoeding ertegenover staat. Het onderzoek is uitgevoerd in het seizoen 2015/’16 onder 2587 amateurvoetbalverenigingen. Er hebben 353 clubs gereageerd (13,6%). 

De belangrijkste bevindingen op een rijtje:
·         57% van de clubs heeft een Hoofd Jeugdopleiding.
·         91,1% heeft als primaire verantwoordelijkheid de doelgroep selectieteams jongens.
·         83,7% wordt ondersteund door coördinatoren (bijvoorbeeld per leeftijdscategorie).
·         11,1% heeft een functiegerichte opleiding gevolgd.
·         2% heeft als primaire verantwoordelijkheid de doelgroep niet-selectieteams jongens.
·         0% heeft als primaire verantwoordelijkheid de doelgroep meidenteams of vrouwenteams.
·         1,5% heeft een fulltime aanstelling en verdient € 20.000,- of meer per seizoen.
·         De gemiddelde nettovergoeding voor een HJO per seizoen is € 3.146,-.

Hier vindt u het volledige rapport met alle bevindingen.

Interesse?
Bent u ook geïnteresseerd in het uitvoeren van een benchmarkonderzoek? Of spreekt de manier van het presenteren van de onderzoeksresultaten u aan? Neem dan contact op met Wouter Kuperus, CEO NMC Bright, op 06-498 73 813 of wkuperus@nmcbright.nl.