Aanpassingen Kwaliteit & Performance Programma


Het Kwaliteit & Performance Programma is een samenwerking tussen de KNVB en NMC Bright. Het programma draait inmiddels al twee volledige seizoenen in het betaald- en amateurvoetbal. Met alle ervaring en feedback die gedurende die periode is opgedaan is het programma geevalueerd. DIt heeft geleid tot enkele aanpassingen. In dit bericht worden de belangrijkste wijzigingen aan het programma toegelicht voor het amateurvoetbal.

De evaluatie heeft vooral geleid tot positieve reacties van deelnemende clubs. Deelnemende amateurclubs hebben het programma gewaardeerd met een 8,1! Dit hoge cijfer is echter geen reden om niet te evalueren of verbeteren. Zo zoeken we voortdurend naar verbetering bij audits en reviews om de kwaliteit van dienstverlening voor clubs te verhogen. Naast het verzamelen van feedback onder deelnemers vindt regelmatig een evaluatie met de werkgroep plaats. De werkgroep bestaat uit mensen die actief zijn in het betaald- of amateurvoetbal als bijvoorbeeld technisch directeur, hoofd jeugdopleiding of bestuurslid. De evaluaties onder deelnemers en met de werkgroep hebben ertoe geleid dat een aantal minimale kwaliteitseisen zijn aangepast. De volgende minimale kwaliteitseisen op lokaal- en regionaal ambitieniveau zijn aangepast:
 

  • 3.1.8a aanwezigheid hoofd jeugd opleiding
  • 3.1.8b diploma hoofd jeugdopleiding
  • 3.1.12a t/m 3.1.20a aantal uren (keeper)trainers
  • 3.1.23 aanwezigheid coordinatoren scouting
  • 3.3.28 aanwezigheid coordinator jeugdopleiding
  • 3.3.29 bijeenkomst pedagogiek/didactiek
  • 5.45 samenwerking in de regio
  • 7.52 voortgangsgesprekken met spelers
  • 7.53 betrekken ouders/verzorgers
  • 9.61 levering eerste elftal

Wilt u teruglezen welke wijzigingen exact zijn doorgevoerd? Download dan hier de brochure Kwaliteit & Performance Programma AV met daarin de minimale kwaliteitseisen.

Interesse?
Heeft u interesse in een oriĆ«nterend gesprek op uw club om daarna deel te kunnen aan het Kwaliteit & Performance Programma? Neem dan contact op met Nick Veenbrink op 06-283 16 328 of nveenbrink@nmcbright.nl.  Een oriĆ«nterend gesprek is vrijblijvend en bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over deelname aan het programma.

Deelnemersveld
Voor meer informatie over deelnemende clubs aan het Kwaliteit & Performance Programma kunt u hier terecht.