4 succesfactoren voor jeugdopleidingen in het amateurvoetbal


Wat zijn de succesfactoren voor een bloeiende en effectieve jeugdopleiding bij een amateurclub? In dit artikel lichten we 4 succesfactoren toe die we in de afgelopen seizoenen in de praktijk zijn tegengekomen. De 4 succesfactoren zijn: een technisch eindverantwoordelijke, de verankering van het technisch beleid, de kwaliteit van het technisch kader en het leerklimaat voor trainers. 
 
1. Technisch eindverantwoordelijke
Een van de succesfactoren is het aanstellen van een hoofd jeugdopleiding die het voetbaltechnisch beleid uitdraagt en bewaakt. Daarbij maakt een hoofd jeugdopleiding wel deel uit van een technische commissie / technisch hart om samenhang met de rest organisatie te borgen. In sommige gevallen kiezen clubs ervoor een technisch eindverantwoordelijke aan te stellen voor zowel de jeugdopleiding als de senioren, om eenduidig beleid door te voeren.
 
2. Verankering technisch beleid
Het aanstellen van een hoofd jeugdopleiding brengt echter ook een valkuil met zich mee. Een club kan te afhankelijk worden van een professional. Omwille van de continuïteit is het van belang het voetbaltechnisch beleid te verankeren in de club. Om het voetbaltechnisch beleid eigen te maken worden bestuur, commissies en trainers betrokken bij de ontwikkeling ervan.
 
3. Kwaliteit technisch kader
Clubs onderstrepen de kwaliteit van het technisch kader als belangrijke succesfactor. Daarbij wordt erkend dat van trainers meer gevraagd wordt dan enkel een voetbaltechnische achtergrond. Een pedagogische achtergrond wordt vaker een criterium dat van jeugdtrainers verlangd wordt.
 
4. Leerklimaat trainers
Niet alleen de kwaliteit van trainers is doorslaggevend, ook het onderling leerklimaat. Clubs streven naar formele en informele situaties waar trainers aan elkaar verbonden worden, met als doel een klimaat creëren waarin ze elkaar ontwikkelen en tot betere prestaties stimuleren.

De Stand van het Land
Bent u benieuwd naar uitdagingen en best practices voor jeugdopleidingen? Volg dan onze blog: in de komende week zullen we deze publiceren. 
De informatie is ook te vinden in de Stand van het Land,  het seizoensoverzicht van het Kwaliteit & Performance Programma voor jeugdopleidingen. In de Stand van het Land worden de 22 clubs gepresenteerd die het Kwaliteit & Performance Programma in 2014/'15 hebben doorlopen. Het doel van het Kwaliteit & Performance is om clubs te ondersteunen bij het verbeteren van hun jeugdopleidingen. De stand van het land is hier te downloaden. 

Interesse?
Heeft u ook interesse in deelname aan het Kwaliteit & Performance Programma? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek met Nick Veenbrink, nveenbrink@nmcbright.nl, 06-28316328.