Leerklimaat Monitor


Excelleren stimuleren
De Leerklimaat Monitor
De Leerklimaat Monitor is een onderzoek naar het leerklimaat van een jeugdopleiding of talentprogramma. Het is een hulpmiddel voor technisch directeuren, hoofden jeugdopleiding en coaches om de optimale leeromgeving voor sporters te creëren. De Monitor onderzoekt vanuit drie perspectieven (spelers, ouders, coaches / begeleiders) hoe de lerende omgeving wordt ervaren. Hiervoor zijn vragenlijsten ontwikkeld die afgestemd zijn op de drie groepen. Met de uitkomsten worden concrete acties geformuleerd om het leerklimaat te verbeteren.

Input van topsportcoaches
De Leerklimaat Monitor is ontwikkeld in samenwerking met NOC*NSF en een expertgroep van topcoaches en topsporters. Samen met hen hebben we nagedacht over de vraag wat we verstaan onder een lerende omgeving en hoe je dit zichtbaar maakt. In deze inspirerende sessies werden 29 kenmerken van een leeromgeving geformuleerd. Vervolgens hebben we deze samengevat in de vijf essentiële pijlers voor een lerende omgeving: de beste sporters, de beste trainers, een prestatiegerichte cultuur, een topsportleefstijl en een topsportomgeving.

Rapportage
Er zijn vragenlijsten ontwikkeld voor ouders, sporters en coaches/trainers. De uitnodigingen voor de vragenlijsten worden per mail verstuurd en kunnen online worden ingevuld. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een rapportage. Er zijn meerdere rapportvormen mogelijk. We maken o.a. een basisrapport met alle vragen en alle antwoorden maar ook een managementsamenvatting met een samenvatting en een overzicht van de sterke en verbeterpunten. Tevens is het mogelijk om een terugkoppeling te krijgen per team. 

Bijeenkomst
Aan het einde van het traject worden de resultaten besproken in een bijeenkomst waar zowel ouders, sporters als trainers/coaches aanwezig zijn. We bespreken met elkaar wat een lerende omgeving eigenlijk is en hoe we dit kunnen verbeteren. De concrete actiepunten en resultaten worden aan het einde van het traject overzichtelijk samengevat in een factsheet voor alle betrokkenen.

Deelnemende sportorganisaties
Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd bij AZ, Roda JC, Ajax, Feyenoord, Jeugdplan Nederland, CTO Amsterdam, CTO Eindhoven, CTO Papendal, CTO Heerenveen en de Tafeltennisbond. 

Meer informatie over het onderzoek en hoe we omgaan met anonimiteit? 
Ik ben sporter van een sportbond, CTO of NTC en wil meer informatie over het onderzoek
Ik ben ouder/verzorger (sportbond, CTO of NTC) en wil meer informatie over het onderzoek
Ik ben coach of begeleider van een sportbond, CTO of NTC en wil meer informatie over het onderzoek
Ik ben speler van een voetbalacademie en wil meer informatie over het onderzoek
Ik ben ouder/verzorger (voetbalacademie) en wil meer informatie over het onderzoek
Ik ben trainer of staflid van een voetbalacademie en wil meer informatie over het onderzoek

Interesse?
Heeft u interesse in het uitvoeren van de Leerklimaat Monitor in uw organisatie? Neem dan contact op met Wouter Kuperus, CEO NMC Bright, op 06 - 498 73 813 of wkuperus@nmcbright.nl.