Hoeveel verdient een trainer?


Onderzoek trainersvergoedingen

In 2016 heeft NMC Bright de vergoedingen voor trainers in het amateurvoetbal onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2587 amateurvoetbalverenigingen, waarvan 353 clubs hebben deelgenomen.

Wat opvalt
  • De trainer van het eerste elftal van de mannen verdient 5 keer zoveel als de trainer van het eerste elftal vrouwen.
  • Een trainer van de O19 in de 4e klasse verdient meer dan een trainer van een O11 of O9 in de Hoofdklasse.
  • 1 op de 3 clubs vergoedt voor één of meer trainers een voetbaltechnische opleiding.
  • Van de 1.763 trainers die zijn meegenomen in dit onderzoek heeft 25% geen voetbaltechnische opleiding genoten, dit is met name bij de lagere leeftijdscategorieën het geval.
  • Er zijn regionale verschillen in trainingsvergoeding: in de Randstad krijgen trainers meer vergoed dan in overige delen van Nederland.
  • De meest voorkomende opleiding is TC3/UEFA C (28%). Eerste elftal trainers met dit diploma ontvangen een gemiddelde vergoeding van €3.590.

Hier vindt u het onderzoeksrapport over vergoedingen voor trainers in het amateurvoetbal. Het duurt soms enkele seconden voordat het onderzoeksrapport geladen is. Klik hier om het bijbehorende nieuwsbericht te lezen of klik hier om te lezen wat Sport Knowhow XL schrijft over het rapport. Ook Tussen de linies schrijft hier over het rapport.

Interesse?
Bent u ook geinteresseerd in het uitvoeren van een benchmarkonderzoek? Of spreekt de manier van het presenteren van de onderzoeksresultaten u aan? Neem dan contact op met Wouter Kuperus, CEO NMC Bright, op 06-498 73 813 of wkuperus@nmcbright.nl.