Voorlichtingsbijeenkomsten K&P Programma amateurvoetbal


Veel clubs hebben behoefte aan informatie over deelname aan het K&P Programma. Om de clubs daarin zo goed mogelijk te voorzien organiseren we centrale voorlichtingsbijeenkomsten.
 

Het Kwaliteit- & Performance Programma is het model van de KNVB om verenigingen te ondersteunen met (voetbaltechnisch) jeugdbeleid. Het richt zich op het doorlichten en ontwikkelen van jeugdopleidingen, waarbij clubs een certificaat kunnen behalen op één van de vier ambitieniveaus (lokaal, regionaal, nationaal of internationaal). Het geeft clubs handvatten en concrete aanbevelingen om de jeugdopleiding verder te verbeteren. Inmiddels hebben al meer dan 80 amateurverenigingen en alle betaald voetbalclubs het programma doorlopen met een tevredenheidscijfer van een 8,1 als resultaat!

 

De voorlichting is bedoeld voor clubs die nog niet hebben deelgenomen aan het programma en vrijblijvend informatie willen over de voorwaarden tot deelname.

 
De voorlichting wordt op drie plekken in het land georganiseerd om het voor iedereen zo goed mogelijk bereisbaar te houden.

Ma 6 november 2017       19:00u – 21:00u             KNVB Midden (KNVB Campus, Zeist)
Woe 8 november 2017     19:00u – 21:00u             KNVB Zuid (Philips Stadion, Eindhoven)
Ma 13 november 2017     19:00u – 21:00u             KNVB Noord/Oost (Landstede Sportcentrum, Zwolle)
 
Bij de voorlichtingsbijeenkomst volgt aanvullende informatie over deelname aan het programma en is voldoende mogelijkheid om gerichte vragen te stellen over de uitvoering van het programma bij jouw club. Wij adviseren tenminste het bestuurslid voetbaltechnische- en/of jeugdzaken en hoofd jeugdopleiding/technisch jeugdcoördinator de bijeenkomst te laten bijwonen.

Indien je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kun je je aanmelden bij Nick Veenbrink van NMC Bright ( nveenbrink@nmcbright.nl / 06 283 16 328 ) daarin naam van de club en namen + functies van personen die de bijeenkomst bijwonen.
 
Indien je vast informatie over het K&P programma wilt, dan kun je hier een brochure downloaden met daarin o.a. de minimale kwaliteitseisen.