Amateurclubs waarderen Kwaliteit & Performance met 8,3


Het Kwaliteit & Performance Programma - opgezet door de KNVB in samenwerking met NMC Bright, en bedoeld om clubs op voetbaltechnisch beleid door te lichten en verder te ontwikkelen – is door amateurclubs in het seizoen 2015/2016 met een 8,3 gewaardeerd. Met een aantal quotes van deelnemers worden de sterke punten van het programma belicht.
 

Spiegel
“Er is de club een mooie spiegel voorgehouden wat een geweldig hulpmiddel is geweest voor mij als HJO om de club op het gebied van de jeugdopleiding, en alles wat daaraan vastzit, sneller en duidelijker op weg te helpen een goede of misschien wel nog betere opleiding te worden.”
 
Het Kwaliteit & Performance programma richt zich op het doorlichten en ontwikkelen van jeugdopleidingen, waarbij clubs een certificaat kunnen behalen. Het doel is te benoemen waar de jeugdopleiding in uitblinkt, maar ook verbeterpunten vast te stellen. Kortom: de club van verhelderende inzichten voorzien.
 
Benchmark
“Een goed meetinstrument. De ervaren professionals hebben bij meerdere clubs audits gedaan en kunnen daarom het voetballandschap benchmarken.”
 
Inmiddels hebben meer dan 50 amateurverenigingen en alle betaald voetbalorganisaties met een jeugdopleiding deelgenomen. Dit biedt mogelijkheid om clubs met een vergelijkbaar ambitieniveau tegen elkaar af te zetten, maar ook aan elkaar te koppelen. Zo vragen we regelmatig het hoofd jeugdopleiding en/of andere vertegenwoordigers van een amateurvereniging deel uit te maken van het reviewteam bij een andere club.
 
Identiteit
“Uitgangspunt blijft de identiteit van de club. Fijn te ervaren dat de club op eigen waarde en visie beoordeeld en gewaardeerd wordt.”
 
Het programma vergelijkt jeugdopleidingen van hetzelfde ambitieniveau met elkaar, maar biedt ruimte voor eigenheid van clubs. Een van de uitgangspunten van het programma is dat een club zelf haar ambitie en visie bepaalt. Het is niet de bedoeling eenheidsworsten te creëren. Door aandacht te hebben voor de eigenheid en identiteit van clubs sluit het advies écht aan op de eigen praktijksituatie.
 
Inspiratie
“We hebben nu een startpunt voor het verbeteren van de organisatie.”
“Nieuwe energie!”
 
Het doel van een review is om samen met de club en ervaringsdeskundigen van buiten de club te komen tot conclusies en aanbevelingen. De review moet een inspirerende sessie zijn die praktijkgerichte adviezen meegeeft en positieve energie brengt.
 
Praktijk
“Met name de praktische uitvoering van het beleid en de werkwijze wordt door de vragen zeer goed zichtbaar.”
 
In het beoordelen en adviseren wordt de verbinding gezocht tussen theorie en praktijk. Een puntgaaf beleidsplan heeft weinig waarde als het niet naar de praktijk gebracht wordt. Daarom zijn praktijkmomenten onderdeel van audits en reviews.
 
Valt er dan niets te verbeteren?
Een 8,3 is nog geen 10. Een cijfer om trots op te zijn, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Zo hebben de deelnemende verenigingen waardevolle feedback gegeven die wordt verwerkt in toekomstige programma’s.
 
Deelnemersveld
Het seizoen 2016/’17 is nog maar net begonnen, toch hebben zich al 15 verenigingen aangemeld. Mochten clubs willen toetreden tot het deelnemersveld neem dan contact op met Nick Veenbrink van NMC Bright via onderstaande gegevens of klik hier voor meer informatie.
 
Nick Veenbrink
0628316328
nveenbrink@nmcbright.nl