Waar de jeugdopleiding van Koninklijke HFC in uitblinkt


De Koninklijke HFC wil dat jeugspelers het maximale uit zichzelf halen. In dit artikel worden drie aspecten besproken waarin Koninklijke HFC uitblinkt: het stimuleren van zelfregulatie, inzetten op mentale ontwikkeling en de keuze voor het veelzijdige motorische ontwikkeling. Deze factoren zijn gebleken uit de deelname van Koninklijke HFC aan het Kwaliteit & Performance Programma. 
 

Zelfregulatie
In de opleidingsvisie van Koninklijke HFC doorloopt iedere speler een ontwikkelproces op weg naar onafhankelijkheid. Dit betekent dat spelers leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en prestaties. Het doel is dat spelers zich vaardigheden eigen maken die ze onafhankelijk van hun omgeving kunnen uitvoeren. Om deze houding aan te leren, doorlopen trainers de volgende stappen:
 

  • Instrueren: trainers geven nauwkeurige instructie en zien toe op een adequate uitvoering.
  • Begeleiden: trainers prikkelen de motivatie van spelers, stimuleert de speler om zelfstandig de taken uit te voeren.
  • Steunen: de trainer stimuleert zelfstandige keuzes van spelers en stuurt waar nodig bij of geeft advies.
  • Zelfstandig: spelers voeren zelfstandig taken uit en worden verantwoordelijk gemaakt voor besluitvorming en probleemoplossing.


Mentale ontwikkeling van jeugdspelers
Een speler die de jeugdopleiding van Koninklijke HFC heeft doorlopen beheerst vijf mentale basisvaardigheden:
 

  1. Doelen stellen;
  2. Aandacht en concentratie richten;
  3. Visualiseren;
  4. Gedachten controleren en
  5. Spanningsregulatie.

In de onderbouw maken spelers kennis met deze vaardigheden door middel van voetbalstrips over situaties in en buiten het veld. In de midden- en bovenbouw worden spelers begeleid in het ontwikkelen van deze vaardigheden. Een voorbeeld daarvan is het richten van aandacht en controle met behulp van de cirkels van aandacht volgens het model van Eberspächer. Het model maakt spelers bewust van gedachten die een rol spelen bij sportprestaties.
 
Motorische ontwikkeling van jeugdspelers
Spelers van de Koninklijke HFC worden veelzijdig opgeleid en beheersen alle grondmotorische vaardigheden (coördinatie, kracht, lenigheid, snelheid en uithoudingsvermogen). De keuze om jeugdspelers veelzijdig op te leiden is gestoeld op de constatering dat kinderen aantoonbaar minder fit zijn dan dertig jaar geleden. Ze komen weinig in aanraking met de grondvormen van bewegen. Daarnaast veroorzaakt enkel en alleen maar voetballen een eenzijdige ontwikkeling van het lichaam en het zenuwstelsel en neemt de blessuregevoeligheid daardoor toe (vooral rond de groeiversnelling vanaf 12/13 jaar). Koninklijke HFC heeft oefeningen en testen uitgewerkt in een leerplan per leeftijdscategorie die een breed motorische ontwikkelingen van jeugdspelers stimuleert.
 
De Stand van het Land
Bent u benieuwd naar andere best practices? Volg dan onze blog: in de komende week zullen we deze publiceren. Bent u benieuwd naar de uitdagingen en succesfactoren van de jeugdopleidingen die hebben deelgenomen aan het Kwaliteit & Performance Programma? Zie onze blog "uitdagingen" en onze blog "succesfactoren". Deze informatie is te vinden in de Stand van het Land, het seizoensoverzicht van het K&P Programma. In de Stand van het Land worden de 22 clubs gepresenteerd die het Kwaliteit & Performance Programma hebben doorlopen. Het doel van het Kwaliteit & Performance is om clubs te ondersteunen bij het verbeteren van hun jeugdopleidingen. De stand van het land is hier te downloaden.

Interesse?
Heeft u ook interesse in deelname aan het Kwaliteit & Performance Programma? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek met Nick Veenbrink, nveenbrink@nmcbright.nl, 06-28316328.