Clubs geven Kwaliteit & Performance Programma een 8,1!


trecht, 24 november 2015 - De KNVB en NMC Bright hebben in het seizoen 2014/'15 een krachtige nieuwe kwaliteitsimpuls gelanceerd voor betaald voetbalorganisaties en amateurverenigingen: het Kwaliteit- & Performance Programma voor jeugdopleidingen. Het eerste seizoen werd een groot succes. Op basis van een evaluatie waardeerden de deelnemende clubs het programma met een 8.1.

Trots

Dit is een hoog cijfer waar de KNVB en NMC Bright uiteraard trots op zijn. Het succes is vooral te danken aan de openheid en samenwerking tussen alle organisaties (amateurclub, betaald voetbalorganisatie, KNVB en NMC Bright) die betrokken zijn bij het programma.

Het programma
Het Kwaliteit & Performance programma richt zich op het doorlichten en ontwikkelen van jeugdopleidingen, waarbij clubs een certificaat kunnen behalen. Door de jeugdopleiding te toetsen op minimale kwaliteitseisen worden sterke en verbeterpunten in beeld gebracht. De kwaliteitseisen zijn ondergebracht bij de volgende onderwerpen: beleid en bestuur, teams, kader, trainings- en wedstrijdprogramma, samenwerking in de regio, innovatie- en kennisdeling, accommodatie en voorzieningen, resultaten en verantwoording, talentherkenning, talentontwikkeling en leerklimaat. Aan de hand van de geconstateerde verbeterpunten worden vervolgens adviezen geformuleerd. Deze adviezen sluiten aan op de ambities en visie van de club.

Rapport 2014/'15
De KNVB en NMC Bright verwachten in het najaar van 2015 een rapport te publiceren met een analyse en weergave van deelnemende amateurverenigingen. Het schetst een beeld van de jeugdopleidingen van de verenigingen die hebben deelgenomen aan het Kwaliteit & Performance Programma. Een soort 'stand van het land' waarin beschreven staat hoe verenigingen hun jeugdopleiding organiseren en inrichten.

Aanmelden
Inmiddels zijn er 33 amateurverenigingen die deelnemen aan het Kwaliteit & Performance Programma. Deelname voor amateurverenigingen in het seizoen 2015/'16 is nog mogelijk, waarbij aanmeldingen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. Voor aanmeldingen kun je contact opnemen met Nick Veenbrink van NMC Bright (06-28316328) of Jorg van der Breggen van de KNVB (06-10982323). 

Dit is een gezamenlijk persbericht van KNVB en NMC Bright
Zie ook het bericht op de site van de KNVB.