Certificering Tennisscholen


De KNLTB heeft als ambitie om tot de 10 beste tennislanden ter wereld te horen. Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, gaat de KNLTB nauw samenwerken met tennisscholen. Deze scholen krijgen een prominente rol in het opleiden van talentvolle spelers in Nederland. Er is gekozen voor een samenwerkingsmodel waarin alle partijen elkaar beter maken, scherp houden en zodoende topprestaties gaan leveren. 

Landelijk netwerk
De bond wil toe naar een landelijk netwerk van gecertificeerde tenisscholen waarin ruimte is voor ontwikkeling en samenwerking. Het netwerk bestaat uit een aantal bovenbouw tennisscholen (12 t/m 18 jaar) in de verschillende regio’s, omringd door een aantal onderbouw tennisscholen die de scouting en eerste opleiding van kinderen t/m 12 jaar voor hun rekening nemen. Onder regie van de KNLTB én in samenwerking met elkaar verzorgen de tennisscholen de jeugdopleiding.

Samenwerken en ontwikkelen
De KNLTB helpt de scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner en maakt met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties, de manier van samenwerken en de mentaliteit waarmee (samen)gewerkt wordt. In het landelijk netwerk trainen de beste spelers met elkaar onder begeleiding van de beste coaches en ex-topspelers. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op de internationale standaard van jeugdopleidingen. Doelstelling is de kwaliteit van de jeugdopleiding voor talentvolle spelers in Nederland sterk te verbeteren, zodat we onze ambitie waar kunnen maken om tot de tien beste tennislanden te behoren. In het najaar van 2016 is het landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen operationeel. 

Certificering
Om in aanmerking te komen voor deelname aan het landelijk netwerk is certificering een voorwaarde. NMC Bright zal als onafhankelijk adviesbureau het gehele traject begeleiden en zorgen voor een objectieve meting. De procedure van certificering richt zich in eerste instantie op tennisscholen voor kinderen in de bovenbouw (12 t/m 18 jaar). In februari 2016 kunnen tennisscholen gespecialiseerd in de onderbouwjeugd (t/m 12 jaar) kenbaar maken dat zij voldoen aan de voorwaarden en een partnership met de KNLTB willen aangaan.

Welke tennisscholen komen in aanmerking?
Elke bovenbouw tennisschool die kennis heeft van en ervaring heeft met het internationale tennisniveau voor junioren en profs kan zich opgeven voor de certificeringsprocedure. De entreetoets certificering dient hiervoor. De kwaliteit van de hoofdcoach, het niveau van de spelers en speelsters, het aantal spelers en speelsters, het begeleidend kader zoals conditietrainer en mentale begeleider en de accommodatie zijn belangrijke toetsingscriteria. Door de strenge toelatingseisen voor certificering komen in dit stadium slechts enkele bovenbouw tennisscholen in Nederland in aanmerking voor certificering.

Reactie Wouter Kuperus, NMC Bright
"Wij zijn erg trots op deze samenwerking met de KNLTB. De bond is na de KNVB de grootste sportbond van Nederland en beschikt over een enorme potentie. Met onze kennis en expertise van kwaliteitsmanagement en organisatieontwikkeling in topsportorganisaties en jeugdopleidingen vinden wij het enorm uitdagend om de KNLTB en de tennisscholen te helpen om het opleidingsklimaat in Nederland te verbeteren".  

Meer informatie?
http://www.centrecourt.nl/talentontwikkeling
http://www.knltb.nl/nieuws/2015/10/inschrijving-tennisscholen-voor-knltb-partnership-geopend/